Informații utile pentru locuitorii municipiului Satu Mare

Ce fac cu molozul

rezultat din construcții - renovari?

Postat 2017-06-14

Pentru transportul molozului trebuie urmată următoarea procedură: se depune o cerere scrisă de transport moloz la una din casieriile FLorisal sau se poate trimite pe fax. 0261-710159 ori pe adresa de e-mail eflorisal@yahoo.com, în care se specifică locul de unde se vor duce deşeurile din constructie, un nume şi un număr de telefon de contact. În urma solicitării scrise, un angajat al societăţii noastre va contacta deţinătorul de deşeuri şi împreună vor stabili cantitatea deşeurilor de transportat şi respectiv costul serviciului. Dacă molozul nu este amestecat cu alte tipuri de deseuri(PET-uri,cartoane,lemn,etc.) se va aplica tariful de 267.99 lei/mc (inclusiv TVA). După achitarea contravalorii facturii molozul va fi transportat în cel mai scurt timp.După primirea cererii de către SC Florisal SA, persoanele care locuiesc în cartiere pot depozita temporar molozul lângă punctul gospodăresc unde solicitantul îşi depune deşeurile menajere. Pentru cantităţi mari de moloz pot fi închiriate containere de 5 şi 7 mc destinate special pentru transportul molozului, chiria percepută este de 10 lei/zi dar tot a treia zi se calculează o golire la capacitatea containerului. Menţionăm că, în acest caz, facturareal se va face la capacitatea containerului chiar dacă acesta este parţial umplut. Societatea noastră dispune de utilaje de încărcare tip graifer şi de mijloace de transport adecvate pentru acest tip de deşeu.

Boschetarii

la punctele gospodărești

Postat 2017-06-13

Principalul factor răspunzător pentru mizeria de lângă punctele gospodârești sunt boschetarii, iar Poliția Locală nu are nici o reacție.

Deșeuri vegetale

pe domeniu public

Postat 2017-06-12

Rugăm locuitorii orașului Satu Mare să respecte perioadele de colectare a deșeurilor vegetale stabilite de primăria municipiului deoarece depozitarea deșeurilor pe domeniu public poate fi sancționată de Politia Locală conform HCL 33/2011 Capitolul II

Vă multumim! - pentru un oraș mai curat
detalii