Protecția datelor cu caracter personal la nivelul Florisal S.A.


gdpr

I. Prelucrare adatelor cu caracter personal la nivelul Florisal S.A.

 1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – click aici
 2. Formulare de exercitare a drepturilor de cătrepersoanelevizate:
  1. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces – click aici
  2. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare – click aici
  3. Model de cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere – click aici

II. Legislație relevantă:

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea cepriveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – click aici;
 2. Lege nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click aici;
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)- click aici;
 4. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților – click aici;
 5. Decizie nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 – click aici;

III. Link-uri utile:

 1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici;
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) - click aici;
 3. Bordul European de Protecția Datelor (EDPB) – click aici.

IV. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)

Telefon: 0261 710159
Fax: 0261 710159
E-mail: eflorisal@yhaoo.com.