Informații utile pentru locuitorii municipiului Satu Mare

Distrugerea prin incendierea containerelor

din punctele gospodăreşti

Postat 2017-11-09

  Conform Art.42 din HCL 33/2011, "Aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe, la rampa de depozitare a deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri de pe platformele de depozitare se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei."

Continuăm dezinfectarea

eurocontainerelor din cartiere

Postat 2017-07-07

Acțiunea de spălare și dezinfecarea eurocontainerelor continuă in zona Carpați I și II.

Stropit carosabil

pentru împrospătare

Postat 2017-07-05

Stropitul este una dintre activitățile de salubrizare care constă în dispersarea apei mecanizat pe suprafețele de circulație în scopul evitării prafului si in vederea creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a populației.
Apa cu care este stropit carosabilul provine dintr-un puț propriu forat, astfel nu risipim apa potabilă din rețeaua care alimentează orașul.
Pentru a cuprinde o mare parte din orașul nostru s-au format trei sectoare, fiecare sector fiind deservit de o cisterna care in prima parte a zilei face câte 4 curse pe sector. Pentru aceasta operațiune se utilizează o cantitate de 27.000 litri apă pe stropit care asigura un aer mai proaspăt în oraș.
Operațiunea de stropit se efectuează dimineața începând cu ora 4 și se termină cel târziu la orele 11:30.
În cea de-a doua parte a zilei stropitul se efectuează, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi, in intervalul orar 12 – 20. Se utilizează de aceasta dată o cisternă care face 4 curse fiind utilizată o cantitate de 10.000 litri apă .
În acest fel reușim sa răcorim în zilele toride aerul pe care îl respirăm.

Deșeuri lăngă pubele

cantități suplimentare

Postat 2017-06-29

Conform contractului de salubrizare încheiat între SC Florisal SA si clienții persoane fizice și juridice cap. 4 art. 9 lit. q au obligația " să precolecteze deşeurile numai în recipienţi standardizaţi, fără a depăşi cantitatea contractată, fiind interzisă depozitarea deşeurilor lângă recipienţi, sub sancţiunea neridicării".
Vă rugăm să nu depozitați deșeuri langă pubele, acestea nu vor fi transportate, deoarece depășesc cantitea contractată.
Vă mulțumim!

Blocarea accesului

la recipienții de precolectare

Postat 2017-06-23

Conform HCL 33/2011 art. 37 "Blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare și transport a deșeurilor menajere la recipienții amplasați pe platformele de precolectare de pe domeniul public, se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei."
Colegii noștri se confruntă zilnic cu astfel de situații, fiindu-le imposibilă golirea acestor recipienți. Pe această cale, rugăm poliția locală să ne sprijine prin aplicarea amenzilor prevăzute la articolul mai sus citat.
Multumim
detalii