Informații utile pentru locuitorii municipiului Satu Mare

Anunț pentru Dorolț

încetarea prestării serviciilor

Postat 2024-05-30

    Având în vedere faptul că începând cu data de 01.06.2024 contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Comunei Dorolț cu nr. 958 din 04.05.2009 încheiat între SC Florisal SA în calitate de concesionar și comuna Dorolț concedent își încetează valabilitatea, societatea noastră nu va mai presta serviciile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere din comuna Dorolț.

    Vă rugăm să achitați contravaloarea serviciilor prestate până la data de 31.05.2024, în caz contrar vom solicita executarea silită a sumelor restante.


Anunț Florisal

Postat 2024-03-01

Stimați cetățeni,

    vă informăm, cu această ocazie, că firma noastră a montat pe Aleea Timișului, în Micro 14, Municipiul Satu Mare pe platforma betonată a punctului gospodăresc nr. 225, un nou punct gospodăresc de colectare pe 5 fracții (menajer-rezidual, biodegradabil, plastic-metal, hârtie-carton, sticlă) cu 8 module din care 4 module pentru menajer-rezidual și câte unul pentru celelalte fracții de colectare.

    Vă atragem atenția asupra faptului că depozitarea deșeurilor nu se mai face pe 2 fracții : umed și uscat, cum s-a făcut până acum, ci pe 5 fracții, după cum urmează:

1. – container galben: se admit la colectare

  ● plastic-metal constând din:

 • PET – uri
 • folie
 • pungi de plastic
 • recipienți detergenți, șampon, săpun lichid, etc.
 • ambalaje de aluminiu (doze)
 • -//- din metal (conserve)
 • -//- tetrapack (lapte, suc, etc.)

2. – container albastru: se admit la colectare

  ● hârtie-carton constând din:

 • ziare și reviste
 • cărți
 • cartoane provenite din ambalaje ondulate
 • ambalaje din hârtie
 • cutii de pizza
 • cofrage de ouă din celuloză

3. – container verde: se admit la colectare

  ● sticlă constând din obiecte curate ca

 • recipienți din sticlă (fără dop sau capac)
 • borcane din sticlă (fără capac)

4. – container maro: se admit la colectare

  ● biodegradabile constând din

 • resturi de legume și fructe
 • -//- de pâine și cereale
 • -//- cafea, ceai
 • păr și blană
 • coji de ouă
 • haine vechi din fibre naturale mărunțite (lână, bumbac)
 • coji de nucă
 • cenușă stinsă de la sobe când se arde numai lemn
 • rumeguș, fân, paie
 • resturi vegetale mărunțite (frunze, crengi, nuiele, flori)
 • hârtie și carton umed sau murdar mărunțit
 • lemn în bucăți mărunțit

5. – container negru: se admit la colectare

  ● deșeuri menajere reziduale constând din

 • deșeuri strict nepericuloase
 • resturi de la bucătărie
 • grăsimi animale și uleiuri vegetale
 • excremente de animale de companie
 • scutece, tampoane
 • cenușă stinsă de la sobe când se ard și cărbuni
 • resturi vegetale din curte
 • lemn în bucăți mărunțit
 • praful de la aspirator
 • mucuri de țigară
 • veselă din poțelan-sticlă spartă
 • geamuri sparte mărunt

Atenție!

    Se interzice precolectarea oricărei fracții de deșeuri de la un container la altul fiind obligatorie respectarea structurilor de mai sus, sub amendamentul neridicării fracției neconforme.

    Nerespectarea precolectării selective a deșeurilor reciclabile, mai sus amintite, va avea drept consecință faptul că acestea vor fi refuzate ca fiind deșeuri reciclabile, fiind trecute la deșeuri menajere-reziduale, fapt care va mări costul de depozitare și transport al acestora la Rampa de la Doba (groapa de gunoi ecologică a județului), va duce la neîndeplinirea indicatorilor pentru colectare selectivă, fapt penalizat de Ministerul Mediului prin mărirea taxei reprezentând contribuția pentru economie circulară(C.E.C.).

    Momentan acest punct gospodăresc cu colectare selectivă pe 5 fracții va funcționa fără cartele, urmând ca acestea să fie introduse ulterior pentru fiecare persoană abonată la serviciul de salubrizare, în urma procesului de contractare făcut pentru persoanele fizice.

    ATENȚIE! Depozitarea pe jos sau pe modulele punctului gospodăresc va fi aspru pedepsită prin amenzi usturătoare, conform legii.

Conducerea SC Florisal SA


Anunț important

Către toți utilizatorii serviciului de Salubrizare

Postat 2023-12-29

Având in vedere reglementările legale referitoare la evoluția Costului cu Economia Circulară, vă informăm că începând cu 01.01.2024 valoarea acestuia va crește de la 80 lei/to la 160 lei/to.

În consecință valoarea acestui cost care apare separat pe facturile dvs. respectiv:

La persoane fizice:

- pentru deșeul reciclabil, în loc de 0.61 lei/pers/luna va fi 1.22 lei/pers/luna

- pentru deșeul menajer, în loc de 1.44 lei/pers/luna va fi 2.89 lei/pers/luna

La persoane juridice:

- pentru deșeul reciclabil, în loc de 7.20 lei/mc va fi 14.40 lei/mc

- pentru deșeul menajer, în loc de 12.56 lei/mc va fi 25.12 lei/mc

Menționăm că aceasta nu este o mărire de tarif, valoarea acestuia rămâne aceeași adică:

La persoane fizice:

- pentru deșeul reciclabil, tariful rămâne același adică: 2.93 lei/pers/luna

- pentru deșeul menajer, tariful rămâne același adică: 7.19 lei/pers/luna

La persoane juridice:

- pentru deșeul reciclabil, tariful rămâne același adică: 34.50 lei/mc

- pentru deșeul menajer, tariful rămâne același adică: 62.69 lei/mc

Conducerea SC Florisal SA


Comunicat

schimbare tarife 2023

Postat 2023-09-14

Societatea FLORISAL SA va aduce la cunostinta că, prin HCL nr. 255/31.08.2023, incepand cu data de 01.09.2023 s-a aprobat ajustarea tarifelor de salubrizare, conform celor de mai jos:

- colectarea, trasportul, deseuri destinate a fi eliminate prin depozitare (deșeuri menajere), persoane fizice: de la 10,39 lei/pers/luna la 11,02 lei/pers/luna fara TVA, respectiv 13,11 lei cu TVA inclus;

- colectarea, trasportul deseuri destinate a fi eliminate prin depozitare (deseuri menajere), persoane juridice : de la 90,35 lei/mc la 95,89 lei/mc fara TVA;

- colectarea separata, transportul deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla (deseuri reciclabile) persoane fizice, de la 3,48 lei/pers/luna la 4,04 lei/pers/luna fara TVA, respectiv 4,81 lei cu TVA inclus;

- colectarea separata, transportul deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla (deseuri reciclabile) persoane juridice, de la 40,96 lei/mc la 47,55 lei/mc fara TVA.

Detalii

Colectarea brazilor

proveniţi din gospodării în urma sărbătorilor de iarnă

Postat 2023-01-01

Primăria municipiului Satu Mare împreună cu operatorul de salubrizare Florisal SA, demarează în perioada 11-31.01.2023 acţiunea de transport a brazilor proveniţi din gospodării în urma sărbatorilor de iarnă.
Acţiunea se va desfăşura numai pentru trasportul brazilor, în zilele planificate pentru colectarea deşeurilor menajere de la case şi în toată perioada de la punctele gospodăreşti din cartiere.
Cetăţenii municipiului Satu Mare sunt rugați să respecte zilele programate şi modul de depozitare, în caz contrar se vor aplica amenzile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr.33/2011.