PREVENŢIE ŞI COMBATERE COVID-19 MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ

Ne-am aliniat imediat la măsurile de prevenire şi combatere COVID -19 prin dezinfectarea:
  • Utilajelor
  • Punctelor gospodaresti
  • Recipientilor
  • Birourilor
Rugăm luaţi-ne exemplu prin dezinfectarea recipienţilor folosiţi de Dumneavoastră la precolectarea deşeurilor.
Măsuri de prevenire și protecție adaptate evoluției infecției cu noul coronavirus, în relațiile cu clienții!
În condițiile alertei naționale în ceea ce privește adoptarea masurilor împotriva răspândirii coronavirusului adoptam urmatoarele norme de conduit:
  • Păstrarea unei distanțe de cel puțin 1 metru față de persoanele din jur
  • Păstrarea unei distanțe de cel puțin 1 metru față de ghișeu, precum și față de orice salariat al societății
  • Accesul în incintă se va face controlat , astfel încât să se evite aglomerarea (maxim doi clienți în incinta)
  • Recomandăm utilizarea căilor de comunicare electronică pentru depunerea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor respectiv la adresa de email eflorisal@yahoo.com, fax 0261710159
Numere de telefon
Birou situat pe str. Micu Klein nr. 4 : 0261712211
Birou situate pe Careiului nr 8 ap 1 : 0261769353
Sector salubritate : 0261717026
Sediu social : 0261713330
CONDUCEREA