Comunicat schimbare tarife

la cunoștință tuturor cetățenilor din municipiul Satu Mare , cât și persoanelor juridice și instituțiilor publice faptul că începând cu 01.01.2020 conform prevederilor din contractul de prestări servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare, aprobat prin HCL nr. 245/19.11.2019, persoanele fizice, persoanele juridice și instituțiile publice au obligația precolectării selective a deșeurilor municipale pe două fracții (umed - uscat), în recipienți de precolectare existenți.

Conform celor de mai sus si prevederilor legislative, noile tarife pentru colectarea separată a deșeurilor pe două fracții sunt :

PERSOANE FIZICE

1. Colectarea separată, transportul, deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă (deşeuri reciclabile) conform art. 17 alin. 1), lit. a) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, pentru persoane fizice = 2.72 lei/pers/lună

2. Colectarea, transportul, deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare (deşeuri menajere), pentru persoane fizice = 9.2 lei/pers/lună

PERSOANE JURIDICE ȘI INSTITUȚII PUBLICE

3. Colectarea separată, transportul, deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă (deşeuri reciclabile) conform art. 17 alin. 1), lit. a) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, pentru persoane juridice = 32 lei/mc;

4. Colectarea, transportul, deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare (deşeuri menajere), pentru persoane juridice = 80 lei/mc.

...detalii