Deșeuri lăngă pubele cantități suplimentare

Conform contractului de salubrizare încheiat între SC Florisal SA si clienții persoane fizice și juridice cap. 4 art. 9 lit. q au obligația " să precolecteze deşeurile numai în recipienţi standardizaţi, fără a depăşi cantitatea contractată, fiind interzisă depozitarea deşeurilor lângă recipienţi, sub sancţiunea neridicării".
Vă rugăm să nu depozitați deșeuri langă pubele, acestea nu vor fi transportate, deoarece depășesc cantitea contractată.
Vă mulțumim!