Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor Puncte de colectare selectivă în Satu Mare

  Se cunosc foarte bine, de către toată lumea, avantajele colectării şi reciclării deşeurilor economisirea resurselor naturale, reutilizarea unor materiale, reducerea poluării.
  Dar cel mai mare beneficiu al reciclării va însemna, fără îndoială, conservarea energiei şi a resurselor naturale. Pentru că se vor utiliza, în procesele de fabricaţie, materialele rezultate din reciclare, nu cele primare. Materialele care se recuperează prin reciclare deja au fost purificate şi prelucrate anterior, iar asta înseamnă că va avea loc un proces de fabricaţie mult mai curat, cu un consum de energie mult mai mic.
  Reciclarea conservă energia, fiindcă nu-i totuna să începi producţia plecând de la materiale primare, sau să transformi materiale deja reciclate, în produse noi. În cel de al doilea caz, va fi nevoie de mult mai puţină energie. Prin reciclare se face economie la gazele naturale, cărbune, petrol, electricitate. Este economicos să reciclăm, chiar şi în condiţiile în care ştim că vor fi cheltuieli în cursul proceselor de colectare şi transport al materialelor recuperate.
  Efectele reciclării se răsfrâng asupra întregii dezvoltări industriale. Pentru că reciclarea cu siguranţă poate crea noi locuri de muncă, mai ales în domeniul industriei manufacturiere moderne. Prelucrând resurse mai ieftine, apar avantaje economice pe termen lung, creşte competitivitatea industriei manufacturiere şi se cheltuie mai puţin pe ambalaje. Programele de reciclare corect proiectate şi implementate pot fi competitive cu depozitarea sau incinerarea reziduurilor.
  Merită să iniţiem programe de reciclare, costurile reciclării fiind parţial amortizate prin evitarea cheltuielilor de depozitare sau incinerare. Pe plan naţional deja sunt disponibile câteva tehnici de eficientizare a reciclării, iar altele se află în curs de testare şi implementare. Se va avansa bine şi pe plan local, adică la Satu Mare, după ce primul pas, cel al colectării selective a deşeurilor, deja a fost făcut.