Anunț pentru Dorolț încetarea prestării serviciilor

    Având în vedere faptul că începând cu data de 01.06.2024 contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Comunei Dorolț cu nr. 958 din 04.05.2009 încheiat între SC Florisal SA în calitate de concesionar și comuna Dorolț concedent își încetează valabilitatea, societatea noastră nu va mai presta serviciile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere din comuna Dorolț.

    Vă rugăm să achitați contravaloarea serviciilor prestate până la data de 31.05.2024, în caz contrar vom solicita executarea silită a sumelor restante.